+387 33 765 285

Uslovi korištenja

Usluga All Hours internetsko je rješenje zasnovano na pretplati, hostirano, podržano i djeluje na zahtjev („Cloud - Usluga u oblaku“) koje pruža Špica International d.o.o. (“ŠPICA”) prema prethodnoj narudžbi. ŠPICA je vlasnik web stranice All Hours usluge: www.allhours.com/bs, njenog sadržaja i softverske aplikacije.

Prihvaćanje ovih Uvjeta korištenja predstavlja pisani sporazum koji je pravno obvezujući za obje strane i vrijedi dok ga jedna od strana ne raskine. ŠPICA zadržava pravo izmjene ili promjene uvjeta korištenja bez prethodne najave. ŠPICA će poduzeti razumne korake kako bi obavijestila korisnike o bilo kojoj takvoj promjeni i osigurala postupak jednostavnog otkaza usluge u slučaju da korisnici žele raskinuti ugovor i napustiti uslugu u bilo kojem trenutku iz bilo kojeg razloga. ŠPICA nije odgovorna za nedostupnost Cloud usluge, pogreške u podacima, netočnosti ili za bilo kakvu posrednu ili neposrednu štetu uzrokovanu uporabom ili nemogućnošću korištenja Cloud usluge.

ŠPICA korisnicima daje neisključivo i neprenosivo pravo na korištenje usluge u oblaku (uključujući njezinu implementaciju i konfiguraciju) te bilo koji materijal i dokumentaciju isključivo za internu upotrebu korisnika.

Usluga u oblaku može uključivati ​​integracije s web uslugama koje su dostupne trećim stranama (osim ŠPICA-e ili njenih povezanih društava) kojima se pristupa putem usluge Cloud i podliježe odredbama i uvjetima s tim trećim stranama. Web usluge treće strane nisu dio Cloud usluge i ugovor se na njih ne odnosi.

LIČNI PODACI I PRIVATNOST

All Hours prikuplja lične podatke od svojih korisnika, a kao Cloud usluga omogućava korisnicima prikupljanje osobnih podataka drugih korisnika. Prema uredbi EU-a o osobnim podacima (GDPR), ŠPICA je Izvršitelj obrade osobnih podataka, a Korisnik se smatra Voditelje obrade osobnih podataka. Nadalje, ovi Uvjeti korištenja smatraju se Ugovorom o obradi osobnih podataka koji zahtijeva GDPR. U slučaju da korisnik zahtijeva sporazum u klasičnom papirnatom formatu koji potpisuju i datiraju obje strane, potpisana PDF verzija bit će dostavljena na zahtjev korisnika.

ŠPICA se obvezuje ispuniti bilo koji zahtjev korisnika koji proizlazi iz odredbi GDPR-a, a sve na razuman zahtjev korisnika. ŠPICA može korisniku naplatiti razumne troškove ispunjavanja takvih zahtjeva.

Više o zaštiti osobnih podataka možete pročitati ovdje

SIGURNOST I ZAŠTITA PODATAKA

ŠPICA je certificirana prema ISO9001 i poduzima sve razumne mjere kako bi zaštitila podatke koje čuva All Hours aplikacija od neovlaštene upotrebe te kako bi spriječila neovlašteni pristup All Hoursu i podacima u All Hours aplikaciji. All Hours omogućava svojim korisnicima (administratorima) pohranu, obradu i upravljanje osobnim podacima drugih korisnika, kao što su zaposlenici, vanjski suradnici, kooperanti i drugi koji registriraju radno vrijeme unutar aplikacije All Hours. Korisnici su sami odgovorni za zaštitu privatnosti osobnih podataka koje prikupljaju i kojima upravljaju uslugom Cloud. ŠPICA slijedi najbolje poslovne prakse za zaštitu podataka kao što su sigurna komunikacija, šifriranje podataka, identifikacija i autorizacija korisnika, upravljanje pravima, sigurno pohranjivanje i redudancija. Svi podaci pohranjuju se na poslužiteljima u sigurnom operativnom okruženju. Server All Hours aplikacije radi u okruženju koje koristi logičku izolaciju u infrastrukturi Microsoft Azure-a. Iako je ŠPICA poduzela sve razumne mjere kako bi umanjila rizike od gubitka podataka, uključujući redovito sigurnosno kopiranje podataka, ŠPICA ne preuzima odgovornost za eventualni neuspjeh oporavka podataka ili gubitak podataka općenito. Kako bi se sačuvali podaci u slučaju oštećenja, gubitka ili otkazivanja usluge u oblaku, ŠPICA omogućuje izvoz podataka tijekom aktivne pretplate. šPICA se obvezuje da će korisnike odmah obavijestiti o svim incidentima u vezi sa sigurnošću i privatnošću podataka.

Korisnik je odgovoran za svoje podatke i unošenje podataka u Cloud uslugu All Hours. Korisnik daje ŠPICA-i neisključivo pravo na obradu takvih podataka samo u svrhu korištenja All Hours aplikacije.

Po završetku suradnje, ŠPICA će izbrisati sve korisničke podatke koji su ostali na serverima, osim ako postoji zakonska obveza da se podaci zadrže.

KORISNIČKI USLOVI

All Hours kao cloud usluga plaća se mjesečnom ili godišnjom pretplatom. Pretplata se naplaćuje s prvim danom korištenja. Pretplata se automatski naplaćuje prema trenutnom broju korisnika. Naplata se vrši prema navedenoj cijeni, valuti dostupnoj za zemlju korisnika i tečaju koji koristi sistem naplate. Pretplata se može otkazati u bilo kojem trenutku. Pomoću opcija na navigacijskoj traci ili putem e-pošte na help@allhours.com. Na korisniku je isključiva odgovornost za pravilno otkazivanje svog računa. Otkazivanje usluge nije moguće slanjem e-mail poruka. Špica, prema vlastitom nahođenju, zadržava pravo suspendiranja ili ukidanja bilo kojeg korisničkog računa i odbijanje bilo koje trenutne ili buduće upotrebe Cloud usluge ili bilo koje druge ŠPICA usluge iz bilo kojeg razloga i u bilo koje vrijeme.

Prilikom korištenja cloud usluge, korisnik se obvezuje da neće:

  • rastaviti, dekompilirati, izmijeniti, kopirati, prevesti ili izvesti autorsko djelo koje koristi,
  • učitati bilo koji sadržaj ili podatke koji su nezakoniti ili krše bilo koja prava intelektualnog vlasništva, ili
  • zaobići ili ugroziti rad ili sigurnost cloud usluge.

ŠPICA može raditi analize koristeći informacije koje proizlaze iz korisnikove upotrebe Cloud usluge. U takvom slučaju, ŠPICA se obvezuje anonimizirati i objediniti podatke te će takve podatke tretirati kao povjerljive. Primjeri kako se analize mogu koristiti: optimizacija resursa i podrške; istraživanje i razvoj; automatizirani procesi koji omogućuju kontinuirano poboljšanje, optimizacija performansi i razvoj novih ŠPICA proizvoda i usluga; provjera sigurnosti i integriteta podataka; planiranje prodaje; i podatkovne analize koje uključuju pregled industrijskih trendova i kretanja i anonimnih referentnih vrijednosti.

ŠPICA jamči da će za vrijeme trajanja pretplatničkog razdoblja (a) ovi Uvjeti i ostala dokumentacija precizno opisati primjenjive organizacijske, fizičke i tehničke mjere zaštite radi zaštite, povjerljivosti i cjelovitosti korisničkih podataka, (b) ŠPICA neće značajno smanjiti cjelokupnu sigurnost usluga u cloudu, (c) usluge u cloudu vršit će se u skladu s dokumentacijom, (d) neće kršiti registrirana prava intelektualnog vlasništva bilo koje treće strane.

Za svako kršenje pravila navedenih u garanciji ona postaje nevažeća

ŠPICA neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak, uključujući gubitak dobiti, izravni ili neizravni gubitak, gubitak podataka, nefunkcionalnost Cloud usluge ili njezinih funkcionalnosti ako:

gubitak se ne može ponoviti ili se ne može pripisati ŠPICA-i ili u slučajevima kada se Cloud usluga ne koristi u skladu s ovim Uvjetima;

korisnik nije poštivao Uvjete korištenja ili nije prihvatio savjete ŠPICA-e;

ako je gubitak nastao kao posljedica više sile.

Ukupna odgovornost ŠPICA-e za bilo kakvu štetu ili zahtjeve prema ovim Uvjetima ograničena je na 10% vrijednosti pretplata plaćenih u posljednjih 6 mjeseci, osim u slučaju da je ŠPICA štetu prouzročila namjerno ili krajnjom nepažnjom.

NABAVA HARDVERSKE OPREME

Uz pretplatu na Cloud uslugu, korisnik može unajmiti i hardversku opremu (»Oprema«) od ŠPICA-e, ako je tako ugovoreno u zasebnoj narudžbenici/ugovoru. Oprema prema ovom Ugovoru isključivo je vlasništvo SPICA-e. Korisnik će imati pravo jedino na upotrebu takve opreme – to nikako ne znači da oprema prelazi u vlasništvo Korisnika. Korisnik nema pravo vlasništva nad opremom.

Korisnik je isključivo odgovoran za zaštitu Opreme od oštećenja (osim uobičajenog trošenja). Korisnik će poduzeti sve razumne mjere predostrožnosti kako bi spriječio gubitak ili oštećenje opreme i spriječio ozljede ljudi i imovine njezinom uporabom. Korisnik ne smije modificirati ili mijenjati Opremu. Na zahtjev korisnika, ŠPICA će omogućiti kvalificirano osoblje za popravak, zamjenu ili prilagodbu Opreme u razumnom roku kako bi se osigurale njene performanse u skladu sa specifikacijama. Naknada za uslugu uključena je u Najam opreme / Naknada za uslugu navedena na ponudi koju ŠPICA šalje korisniku. Ako je Oprema oštećena namjerno ili zbog nepravilnog rukovanja, odgovornost za takve popravke je isključivo na korisniku.

ŠPICA je odgovorna za kvarove obuhvaćene jamstvom proizvođača opreme.

Korisnik se obvezuje koristiti Opremu prema ovom Ugovoru isključivo za svoje potrebe i neće je predavati u zakup/najam ili sličan odnos trećim stranama.

Po isteku najma opreme, korisnik će, na pisani zahtjev ŠPICA-e, u roku od 8 dana od zahtjeva, omogućiti ŠPICI da ukloni unajmljenu opremu. Korisnik snosi takve troškove uklanjanja.

Ako je na kraju trajanja Ugovora Oprema oštećena ili ne radi, ŠPICA će imati pravo na naknadu troškova oštećenja i uklanjanja kvara.

Ako na kraju korištenja Korisnik ne želi omogućiti uklanjanje Opreme, korisnik je dužan platiti ŠPICA-i posebnu naknadu kao ugovornu kaznu u iznosu od 10% naknade za korištenje Opreme za svaki dan kašnjenja, pri čemu plaćanje ugovorne kazne ne predstavlja osnovu za upotrebu Opreme.

UVJETI PLAĆANJA

Uvjeti plaćanja su 8 dana od datuma računa. Ako se pretplata na All Hours ne plati mjesec dana nakon dospijeća, Cloud usluga postaje neaktivna i ne može se više koristiti. U takvom načinu rada, evidencija u stvarnom vremenu i dalje se bilježi. Neaktivni All Hours računi čuvaju se u stanju mirovanja 90 dana. Za to vrijeme dospjeli račun se može ponovno aktivirati jednostavnim plaćanjem jednomjesečne pretplate, pri čemu se iznos obračunava prema zadnjem mjesecu aktivne upotrebe. Nakon 90 dana neaktivni računi automatski se otkazuju i ne postoji više mogućnost reaktiviranja tog All Hours računa.

TEHNIČKA PODRŠKA

Špica pruža tehničku podršku korisniku.

Zahtjev za tehničkom podrškom traži se putem web stranice ili e-adrese podrške (support@allhours.com). Korisnička podrška odgovorit će na takve zahtjeve u razumnom roku (obično isti ili sljedeći radni dan), ali ne može dati nikakvu garanciju da će se na takve zahtjeve odgovoriti u roku koji odgovara očekivanjima korisnika ili da će odgovor biti potpuno zadovoljavajući za korisnika.

NAPOMENE VEZANE ZA POREZ

Sve naknade za korištenje cloud usluge isključuju sve poreze, namete ili carine koje nameću porezne vlasti. Kupci izvan EU odgovorni su za plaćanje svih takvih poreza, nameta ili carina:

Svim fizičkim i pravnim osobama iz BiH naplaćuje se dodatnih 17% PDV-a.

PRIMJENA PRAVA

Ugovor i svi zahtjevi koji se odnose na predmet Ugovora bit će regulirani i tumačeni u skladu sa zakonima BiH. Svi sporovi biti će u nadležnosti suda u BiH. Konvencija Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe i Jednoobrazni zakon za računalne transakcije – UCITA (ako je donesen) neće se primjenjivati na ovaj Ugovor.

Svaka stranka mora pokrenuti tužbu za bilo koji zahtjev koji se odnosi na ovaj Ugovor i njegov predmet u roku od jedne godine računajući od datuma kada je stranka znala ili je trebala znati za činjenice koje su dovele do tužbe/zahtjeva.

VALJANOST/PRIMJENA

Vrijedi od: 3.2020

Ova verzija zamjenjuje sve prethodne verzije.

PODACI ZA KONTAKT

Špica Systems d.o.o.

Mehmeda Spahe 10

Bosna i Hercegovina

www.spica.ba