+381 11 4180 006

Evidencija aktivnosti prilikom obrade podataka

Pratite sve promene koje su ručno unete na ličnim podacima Vaših zaposlenih. Takva evidencija zadovoljava sve zahteve GDPR-a
• kada su podaci uneseni
• ko je pristupio podacima
• dokaz o ispravnoj upotrebi podataka za inspekcijski nadzor

ISPROBAJTE BESPLATNO!

U skladu s GDPR-om

Nadležnim organima u bilo kom trenutku možete pokazati ko je i kada pregledao ili uređivao podatke Vaših zaposlenih. Takođe, evidencija obrade služi kao dokaz da ste u organizaciji primenili potrebna ograničenja u obradi i pristupu podacima zaposlenih u skladu s GDPR-om. Ovi zahtevi se odnose na sve kompanije koje zapošljavaju radnike na području EU.

Isprobajte koje su mogućnosti All Hours aplikacije i proverite kako Vam može pomoći u svakodnevnom poslovanju.

Funkcije sistema za evidenciju radnog vremena!

Isprobajte All Hours besplatno

Isprobajte sve mogućnosti All Hours aplikacije u periodu od 14 dana. Nije potreban unos kreditne kartice, a korištenje aplikacije možete da otkažete u bilo kom trenutku.

ISKORISTITE PROBNI PERIOD!