+381 11 4180 006

Uslovi poslovanja

Usluga All Hours je onlajn, pretplatničko, hostovano, podržano i upravljano rešenje na zahtev („Usluga u oblaku“) koje pruža Špica International d.o.o. („ŠPICA“) na osnovu porudžbine u pisanoj formi. ŠPICA je takođe vlasnik veb-stranice www.allhours.com, njenog sadržaja, kao i aplikacije.

Prihvatanje Uslova korišćenja predstavlja zaključivanje ugovora u pisanoj formi, koji je pravno obavezujući za obe strane i validan je dok ga jedna od ugovornih strana ne raskine, kao što je navedeno u nastavku. ŠPICA zadržava pravo da bez prethodne najave izvrši dopune i izmene Uslova korišćenja. Međutim, ŠPICA će preduzeti razumne mere kako bi obavestila korisnike o takvim izmenama i omogućila im da na jednostavan način, iz bilo kog razloga, odustanu od ugovora i prekinu korišćenje usluge. ŠPICA nije odgovorna za nedostupnost Usluge u oblaku, greške i netačnost podataka niti za bilo kakvu posledičnu štetu koju bi korisnik mogao pretrpeti zbog korišćenja ili nemogućnosti korišćenja Usluge u oblaku.

ŠPICA korisniku daje neisključivo, neprenosivo pravo za celokupno korišćenje Usluge u oblaku (uključujući njenu implementaciju i konfiguraciju), svih materijala i dokumentacije isključivo za interno poslovanje korisnika.

Usluga u oblaku može da obuhvata integracije sa veb-uslugama trećih lica (koja nisu ŠPICA ili njene podružnice) kojima se pristupa putem Usluge u oblaku i za koje važe uslovi korišćenja koji su određeni od strane tih trećih lica. Veb-usluge trećih ponuđača nisu deo Usluge u oblaku i ne podležu ovom ugovoru.

LIČNI PODACI I PRIVATNOST

Usluga All Hours prikuplja lične podatke od svojih korisnika i kao Usluga u oblaku omogućava korisnicima da prikupljaju podatke drugih korisnika. U skladu sa uredbom EU o zaštiti ličnih podataka (GDPR), ŠPICA je izvršilac obrade ličnih podataka koji se obrađuju u sklopu All Hours usluge, a korisnik se smatra odgovornim licem. Ovi uslovi poslovanja se smatraju ugovorom za obradu ličnih podataka u skladu sa uredbom EU. Ukoliko korisnik želi ugovor u klasičnoj papirnoj formi, kojeg će obe strane potpisati i datirati, na zahtev će mu biti dostavljena potpisana PDF verzija.

ŠPICA se obavezuje da će na obrazloženi zahtev korisnika ispuniti sve zahteve koji proizilaze iz odredbi zakona o zaštiti ličnih podataka. ŠPICA može da naplati korisniku razuman iznos troškova ispunjavanja tih zahteva.

Lični podaci se obrađuju u skladu sa All Hours ugovorom o upotrebi podataka

SIGURNOST I ZAŠTITA PODATAKA

ŠPICA je dobila sertifikat ISO27001 i preduzeće sve razumne mere kako bi zaštitila podatke koji se čuvaju u All Hours usluzi od neovlašćenog korišćenja i sprečila neovlašćeni pristup All Hours usluzi i njenim podacima. All Hours omogućava administrativnim korisnicima (administratorima) čuvanje, obradu i upravljanje ličnim podacima drugih korisnika, kao što su zaposleni, zaposleni na određeno vreme, podizvođači i druga lica čiji podaci o merenju vremena se prikupljaju. Administratori korisnika su odgovorni za zaštitu ličnih podataka koji se prikupljaju i kojima se upravlja u okviru Usluge u oblaku. ŠPICA se vodi najboljim poslovnim praksama za zaštitu korisničkih podataka, kao što su sigurna komunikacija, šifriranje podataka, identifikacija i autorizacija korisnika, upravljanje pravima, sigurno čuvanje i redundantnost. Svi korisnički podaci se čuvaju na serveru u bezbednom operativnom okruženju. All Hours serverski softver radi u okruženju sa više korisničkih particija (multi-tenant) sa logičkom izolacijom klijenata u infrastrukturi Microsoft Azure. Iako je ŠPICA preduzela sve razumne korake kako bi što više smanjila rizik od gubitka podataka, uključujući redovno arhiviranje, ŠPICA ne preuzima odgovornost za bilo kakvu nemogućnost oporavka podataka ili generalno za gubitak podataka. Da bi se olakšalo čuvanje podataka u slučaju kvara, gubitka ili smetnje u radu Usluge u oblaku, ŠPICA omogućava neometan izvoz podataka tokom aktivnog zakupa usluge. ŠPICA se obavezuje da će bez nepotrebnog odlaganja obaveštavati korisnike o bezbednosnim incidentima vezanim za privatnost i zaštitu podataka.

Korisnik je odgovoran za svoje podatke, koje unosi u Uslugu u oblaku. Korisnik ŠPICI dodeljuje neisključivo pravo na obradu takvih podataka isključivo radi pružanja i podrške Usluge u oblaku.

Po isteku ugovora, ŠPICA će izbrisati korisničke podatke, koji ostanu na serverima na kojima se nalazi Usluga u oblaku, ukoliko važeći zakon ne zahteva da se podaci čuvaju.

USLOVI IZNAJMLJIVANJA

Iznajmljivanje Usluge u oblaku se plaća na mesečnoj ili godišnjoj osnovi a iznos se izračunava na osnovu broja krajnjih korisnika prilikom iznajmljivanja Usluge u oblaku. 

Iznos najamnine se naplaćuje na početku perioda iznajmljivanja. Mesečna najamnina može da varira u zavisnosti od stvarnog broja krajnjih korisnika. Ona se izračunava automatski na osnovu najvećeg broja korisnika u prethodnom mesecu. Račun se izdaje u skladu sa navedenom cenom, valutom, koja se koristi u državi korisnika, i deviznim kursem kojeg koristi sistem kase. 

Godišnja pretplata, ako je tako ugovoreno, naplaćuje se unapred na osnovu ugovorenog broja korisnika. Moguće promene u broju stvarnih krajnjih korisnika se obračunavaju na sledeći način: 

- ako se dodaju novi korisnici, razlika se plaća u mesecima nakon dodavanja novih krajnjih korisnika;

- ako se broj krajnjih korisnika smanji, ŠPICA će korisniku izdati kreditno pismo koje će se uzeti u obzir na početku novog obračunskog perioda ili prilikom dodavanja krajnjih korisnika.

Iznajmljivanje se može otkazati u bilo kom trenutku praćenjem podešavanja u glavnom meniju. Uprkos takvom otkazivanju, već plaćena mesečna ili godišnja najamnina neće biti vraćena. Jednostavan i jasan postupak otkazivanja je dostupan u okviru prikaza Nalog. Stranka je jedina odgovorna za pravilno gašenje naloga. E-pošta se ne prihvata kao način gašenja naloga. ŠPICA zadržava pravo da prema sopstvenom nahođenju ugasi ili stornira nalog korisnika ili da, iz bilo kog razloga, odbije svako trenutno ili buduće korišćenje Usluge u oblaku ili bilo koje druge ŠPICINE usluge.

PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Prilikom korišćenja Usluge u oblaku, korisnik ne sme da:

• vrši rastavljanje, dekompilaciju, inverzni inženjering, kopiranje, prevođenje ili pravljenje izvedenih dela osim ako je to dozvoljeno zakonom;

• učita sadržaje ili podatke, koji su nezakoniti, krše prava intelektualne svojine ili

• zaobiđe ili ugrozi delovanje ili sigurnost Usluge u oblaku.

ŠPICA može da vrši analize u kojima delimično koristi informacije koje proizilaze iz korišćenja Usluge u oblaku od strane korisnika. Analize će biti izvršene na osnovu agregiranih podataka i anonimizirane i smatraće se poverljivim. Primeri kako će se takve analize koristiti su: optimizacija resursa i servisna podrška, istraživanje i razvoj, automatizovani procesi koji omogućavaju kontinuirano poboljšavanje, optimizacija efikasnosti usluge i razvoj novih proizvoda i ŠPICA usluga, provera sigurnosti i integriteta podataka, interno planiranje potraživanja, podatkovnih proizvoda kao što su industrijski trendovi i razvoj, indeksi i anonimno rangiranje.

ŠPICA garantuje da će tokom trajanja iznajmljivanja: (a) ovaj ugovor i prateća dokumentacija tačno opisati važeće administrativne, fizičke i tehničke mere za obezbeđivanje sigurnosti i zaštitu poverljivosti i integriteta ličnih podataka korisnika, (b) ŠPICA neće značajno smanjiti opštu bezbednost Usluge u oblaku, (c) Usluga u oblaku će u osnovi funkcionisati u skladu sa relevantnom korisničkom dokumentacijom, (d) neće doći do kršenja registrovanih prava intelektualne svojine trećih lica.

Za svako kršenje gore navedene garancije, isključivo pravno sredstvo korisnika je raskid ugovora o iznajmljivanju.

ŠPICA nije odgovorna za gubitke, uključujući gubitak dobiti, indirektne ili slučajne gubitke, gubitak podataka, nefunkcionisanje Usluge u oblaku ili njenih funkcija u sledećim slučajevima:

• gubitak se ne može reprodukovati ili pripisati ŠPICI ili u slučajevima kada se Usluga u oblaku ne koristi u skladu sa ovim ugovorom;

• korisnik nije na odgovarajući način ispunio svoje obaveze na osnovu saradnje ili nije poštovao savete kompanije ŠPICA;

• šteta je posledica više sile.

Ukupna kumulativna odgovornost kompanije ŠPICA za štetu koju je pretrpeo korisnik, ili za zahteve na osnovu ovog ugovora, je ograničena na najviše 10% vrednosti najamnine plaćene u poslednjih šest meseci, osim u slučajevima kada je ŠPICA izazvala štetu namerno ili zbog nemara.

IZNAJMLJIVANJE HARDVERA

Osim iznajmljivanja Usluge u oblaku, korisnik od kompanije ŠPICA može da iznajmi i hardver ako je tako dogovoreno u posebnoj porudžbini. U skladu sa ovim ugovorom, hardver je isključivo vlasništvo kompanije ŠPICA, a korisnik stiče samo pravo korišćenja.

Korisnik je jedini odgovoran za zaštitu hardvera od oštećenja (osim normalnog habanja). Korisnik preduzima sve razumne mere opreza kako bi tokom korišćenja hardvera sprečio gubitak ili oštećenje hardvera kao i povređivanje drugih lica ili oštećenje imovine. Korisnik ne me da menja hardver. Na zahtev korisnika, ŠPICA će, u razumnom roku, obezbediti kvalifikovano osoblje za popravku, zamenu ili prilagođavanje hardvera kako bi se omogućio njegov rad u skladu sa specifikacijama. Troškovi ove usluge su uključeni u cenu zakupa hardvera koja je navedena u porudžbini za period zakupa. Ako je hardver oštećen zbog nemara ili nesmotrenosti korisnika, korisnik je jedini odgovoran za sve relevantne popravke hardvera.

ŠPICA je odgovorna za greške koje su obuhvaćene garancijom proizvođača.

Korisnik se obavezuje da će, u skladu sa ovim ugovorom, hardver koristiti isključivo za svoje potrebe i neće ga iznajmljivati trećim licima.

Po isteku zakupa hardvera, korisnik će, na pisani zahtev kompanije ŠPICA, u roku od 8 dana po prijemu zahteva dozvoliti ŠPICI da ukloni hardver. Korisnik snosi troškove uklanjanja.

Ako je nakon isteka ugovora hardver oštećen ili neispravan u trenutku vraćanja, pružalac usluge ima pravo na naknadu štete i otklanjanje greške.

Ukoliko korisnik na kraju perioda iznajmljivanja ne želi da omogući uklanjanje hardvera, u obavezi je da kompaniji ŠPICA plati ugovornu kaznu čija vrednost iznosi 10% od cene iznajmljivanja hardvera za svaki dan kašnjenja, pri čemu plaćanje kazne ne predstavlja osnovu za korišćenje hardvera.

NEPLAĆANJE I STANJE MIROVANJA

Korisnik račun mora da plati u roku od 35 dana od datuma računa. Ako se usluga All Hours ne plati u roku od 30 dana od datuma dospeća, Usluga u oblaku prelazi u stanje mirovanja. U tom stanju se i dalje vrši beleženje vremena u realnom vremenu. Nalozi 90 dana ostaju u stanju mirovanja. Za to vreme, nalog se može ponovo aktivirati isključivo plaćanjem mesečne najamnine, koja se izračunava u skladu sa cenom koja je važila u mesecu poslednjeg aktivnog korišćenja. Posle 90 dana, neaktivni nalozi se automatski brišu.

TEHNIČKA PODRŠKA

ŠPICA korisniku pruža tehničku podršku.

Korisnik u pisanoj formi podnosi zahtev za tehničku podršku (na veb-stranici ili na e-adresu podrške – help@allhours.com). Odeljenje za korisničku podršku će (obično istog ili narednog radnog dana) odgovoriti na te zahteve, ali ne može da garantuje da će odgovoriti u roku koji ispunjava očekivanja korisnika ili da će odgovor u potpunosti zadovoljiti korisnika.

DOSTUPNOST USLUGE U OBLAKU I OGRANIČENA GARANCIJA 

ŠPICA garantuje da nedostupnost veb-usluge All Hours neće trajati duže od 1 sata mesečno, pri čemu se garancija odnosi samo na slučajeve kada korisnik nedostupnost prijavi u pisanoj formi. Svaka prijava mora sadržati tačno vreme i trajanje nedostupnosti. Nedostupnost mora biti prijavljena najkasnije posle 7 dana. 

Garancija se ne odnosi na planirano održavanje Usluge u oblaku. ŠPICA će uložiti sve napore da najmanje 48 sati ranije obavesti korisnika o održavanju, navodeći pritom očekivano maksimalno trajanje održavanja. 

Iz garancije su isključeni slučajevi nedostupnosti prouzrokovani od strane ponuđača hostovanja, kao što su Microsoft Azure, usluga Amazon IoT i korisnikovi ponuđači internet usluga, ili slučajevi koji su posledica drugih uzroka na koje ŠPICA ne može da utiče. 

Garancijom nisu pokriveni slučajevi nedostupnosti koje je prepoznao automatski nadzor ali ih nijedan korisnik nije registrovao i slučajevi kada nedostupnost traje kraće od 5 minuta.

U slučaju kršenja garancije dostupnosti, korisniku će biti izdato kreditno pismo u iznosu od 50% najamnine za mesec u kojem je došlo do kršenja garancije.  

POREZI

Sve cene su iskazane bez poreza, dažbina ili naknada koje naplaćuju poreske službe. Korisnici izvan EU su odgovorni za plaćanje svih poreza, dažbina ili naknada. Korisnici na teritoriji EU tretiraju se u skladu sa poreskim pravilima EU i to na sledeći način:

• Poslovni korisnici na teritoriji EU ne podležu plaćanju slovenačkog PDV-a, ali moraju dostaviti svoj EU poreski identifikacioni broj.

• Privatnim korisnicima iz EU se obračunava dodatnih 22% slovenačkog PDV-a.

• Svim poslovnim i privatnim korisnicima iz Slovenije se obračunava dodatnih 22% slovenačkog PDV-a.

VAŽEĆE ZAKONODAVSTVO

Ugovor i zahtevi koji se odnose na predmet ugovora će biti regulisani i tumačeni u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom, bez pozivanja na sukobljene principe. Za sve sporove će biti odgovorni isključivo sudovi u Ljubljani. Konvencija Ujedinjenih nacija o međunarodnoj prodaji robe i Jedinstveni zakon o računarskim informacionim transakcijama (ako je primenjivo) se ne primenjuju na ugovor.

Stranka mora da podigne tužbu za svaki zahtev koji se odnosi na ovaj ugovor i njegov sadržaj u roku od godinu dana od datuma kada je stranka saznala ili je trebala, nakon razumne istrage, postati svesna činjenica koje su u osnovi zahteva.

VAŽENJE

Početak važenja: 01. 06. 2022

Poslednje ažuriranje: 31. 05. 2022

Ova verzija zamenjuje sve prethodne verzije.

KONTAKT PODACI

Špica Centar

Milutina Milankovića 1K

Beograd, Srbija

T: +381 11 435 0 458

E: info.rs@spica.com 

https://www.spica.rs/